S'estan mostrant 14 resultats Objecte digital

“Beneficio de pobreza. Privilegios del Hospital para pleitear en todas instancias como á Pobre de Solemnidad“

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital, de l'existència a l'Arxiu de l'Hospital del recurs presentat pels administradors a la Reial Audiència, així com dos decrets favorables al recurs

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-03

Carta del baró de Serrahí notificant la declaració que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-06

Certificat de Jaume Salvador, arxiver, de la publicació al diari de Brusi [Diario de Barcelona] de la circular del Ministeri de la Governació informant d'una Reial Ordre declarant que els hospitals i altres instituts de beneficència siguin tractats com pobres miserables en qualsevol plet.

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-09

Certificat del manament del jutge perquè l'Hospital de la Santa Creu i el de Palafolls paguin immediatament les taxes judicials

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-12

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat, signada pels administradors de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-02

Certificat del baró de Serrahí i escrivà principal de la Reial Audiència, del decret declarant que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-05

Certificat de Pablo Hernich, escrivà de cambra de l'Audiència Territorial de Catalunya, de la revocació d'una sentència perquè l'Hospital sigui tractat com pobre miserable, i de diverses notificacions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-08

Certificat del manament del jutge del cobrament de taxes judicials a l'Hospital de la Santa Creu i al de Palafolls

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-11

Segon esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-14

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-04

Carta al Tribunal de la Batllia general demanant que es notifiqui a tots els seus oficials que l'Hospital ha de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-07

Còpia d'una Reial Ordre de 1852 aclarint que els pobres (inclosos els instituts de beneficència) estan obligats a satisfer l'aranzel judicial en els seus plets

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-10

Primer esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-13