Mostrando 2440 resultados Objeto digital

Construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Tres cinchos según el adjunto croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-229

"Càlcul de la resistència al vent de la torre"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-232

Plantes de la torre

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-235

"Fda. principal. Cos central. Doselets"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-245

"Lucernaris. Àngul exterior de l'escala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-248

"Lucernaris. Àngul interior inspecció de malalts"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-251

"Lucernaris coberta [Comanda de biguetes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-254

"Planta 2º piso. Frontons cosos extrems"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-257

"Salón y ante salón"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-260

Cornisa, faixa de baix, careners, faixes verticals. Càlcul de peces de pedra i de ceràmica

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-263

"Fronton Fda. anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-268

"Sostre Saló [biguetes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-272

"Coberta saló [cinyells de biguetes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-275

2n pis. Fatda. posterior. Brana ventanals cos central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-277

Càlcul del nombre de peces de ceràmica, núms. 8 a 19

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-279-04

Planta dels mocàrabs

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-279-07

Alçat, planta i secció

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-283-2

"Costat ponent. Sala de Juntas [alçats]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-284

"Torre. Doselets estàtuas [alçats i plantes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-286

"Torre del rellotje. Escala de cargol. 2a volta [alçats desenvolupats i planta]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-289

Tanca d'entrada. Reixa del carrer Igualtat [Cartagena]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-308

"Armadura para la escalera. Planta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-311

"Nº 2. Finestra Avant sala i Avant despatx"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-314-02

"Nº 5. Portas. Avant despatx i Avant sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-314-05

"Nº 7. Portas. Despatx de metjes, oficines, avant saló"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-314-08

Peces ceràmiques que formen les petxines

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-316-1

Carener de la coberta. Alçats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-319-2

Oració en lletra de tipologia gòtica per a la barana

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-321-2

Torre del rellotge. Alçat de l'agulla

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-323.1-03

Cos central. Alçat de la façana principal amb la torre del rellotge

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-323.1-06

Resultados 61 a 90 de 2440