Affichage de 2440 résultats Objet numérique

Construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Portes i finestres de les façanes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-323.1-09

"Brana del saló [i alçat dels murs del Saló]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-331

"Escala principal [barana]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-334

"Hospital de la Sta Cruz. Capilla mortuoria. Fachada anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-136

"Hospital de la Sta Cruz. Capilla mayor y habitaciones del prior, vicarios y hermanos [Fachada principal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-142

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Administración. Planta sótanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-146

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Administración. Planta 2º piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-149

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Administración. Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-152

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Observación [Fachadas]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-155

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Cirugía. Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-158

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Cirugía. Fachada a la vía central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-161

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Cirugía. Fachadas posteriores"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-164

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de Medicina. Fachada a la vía central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-167

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de operaciones. Planta 1er piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-176

"Hospital de Sn Pablo. Pabellón de operaciones. Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-179

[Hospital de Sn Pablo. Planta baja]

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-SS5

"Hospital de Sn Pablo. Sección longitudinal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-02-SS8

"Solar para la Casa de Convalescencia. Solución B"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC1

"Casa de Convalescencia. Fachada posterior y laterales en desarrollo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC4

"Casa de Convalescencia. Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC7

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Planta general

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-SS3

Coberta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-01

Superfícies de l'Hospital de Sant Pau i de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-05

Esquemes. Mesura de distàncies i cotes topogràfiques, cantonada oest dels terrenys // Planta d'un safareig

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-15/16

"Plano de un terreno propiedad de los Sres. hermanos Planas y Calvet"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-02-02

Assaig de disposició del recinte dels Hospitals reunits

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-03-04

Perfil longitudinal A

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-01

Perfil longitudinal E

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-04

Perfil longitudinal H

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-07

Perfil M: Carrer Igualtat [Cartagena]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-10

Résultats 91 à 120 sur 2440