Mostrando 2440 resultados Objeto digital

Construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Perfils transversals 1 i 2

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-01

Perfil transversal 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-02

Perfil transversal 6

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-05

Perfil transversal 9

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-08

Perfils 23, 24 i 25

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-21

Perfil C: Carrer Coello [St. Antoni M. Claret]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-24

Perfils 2 i 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-27

Perfils 6 i 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-30

Perfil transversal 1

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-05

Perfil transversal 4

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-08

Perfil transversal 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-11

Perfil transversal 10

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-14

Perfil transversal 13

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-17

Plantejament bàsic de l'Hospital de Sant Pau. Esquemes d'alçats topogràfics dels pavellons d'infermeria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-07-02

Pavelló d'operacions (solució primerenca). Planta amb amidaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-07-05

Realineament del carrer Coello [St. Antoni M. Claret]. Terrenys de l'Hospital de Sant Pau

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-08-06

Pavelló de màquines, safareigs i tallers, desinfecció i destrucció

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-01

Pavelló de ginecologia

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-14

1r pis del pavelló de l'Administració

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-17

Pavelló central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-20

Pavelló de l'Administració

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-24

Pavelló de l'Administració // Façana d'un pavelló d'infermeria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-27

Pavelló de dues sales

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-30

Dispensari

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-33

Seccions transversals de l'hospital de nens

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-03

Secció longitudinal del convent del pavelló central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-06

Façana principal i secció del pavelló d'infecciosos de dues sales

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-09

Secció transversal del dipòsit de cadàvers

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-12

Cubicacions pels pavellons de cirurgia

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-11-01/02

Volum d'aire d'un pavelló d'un pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-11-05

Resultados 121 a 150 de 2440