Mostrando 2440 resultados Objeto digital

Construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Hospital de la Sta Cruz y Sn Pablo. Plano general. Planta pisos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-01-006

"Hospital de la Sta Cruz. Pabellón Central. Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-01-013

Nota de vidre per portes i finestres

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-14-03

Laboratori. Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-14-04

Nota d'espais requerits

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-15-02

Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-16-06

Planta d'una secció amb equipament

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-16-07

Nota d'espais requerits i modificacions a fer

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-05

Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-06

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-19-02

Calcs d'elements decoratius

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-01.1

Façana principal

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-01.2

"Dipòsits aigua"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-12

"Dos cinchos según el adjunto croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-13

"Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-03

"Sección transversal" // "Sección longitudinal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-04

"Frontons cuartos. Frontons cuarto Hermana y comuns"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-11

Planta de coberta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-12

Instal·lacions d'aigua i vapor

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-14

"Sección longitudinal" // "Sección transversal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-04

"[Ventana sótano.] Faja de terminación del sillarejo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-05

"Frontons cuartos. Frontons cuarto Hermana y comuns"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-12

"Sótanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-04

Planta de fonaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-05

Planta del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-08

Planta del 2n pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-09

"Planta sótanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-17

"Planta baixa. Porta fdas. laterals, finestras fdas. anterior y laterals, finestras fda. anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-23

"Planta baixa. Portal fda. anterior, finestras anastesia, finestras cosos octogonals"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-24

"Planta 1er pis. Finestras fatxadas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-34

Resultados 1 a 30 de 2440