Affichage de 2440 résultats Objet numérique

Construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Plano del solar y alrededores con indicación de las minas de agua [...]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-19

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Planta general

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-SS3

Plànol al voltant del carrer del Telèfon [Varsòvia]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-04

Plànol al voltant de la Rambla de Volart

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-03

Plànol al voltant del carrer del Telèfon [Varsòvia]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-02

Plànol del Guinardó, amb el traçat de les mines que proveeixen els terrenys de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-01

Església. Planta, alçat i secció de la rosassa de la façana principal i galeria del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-70

Perfil de plantilla

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-06-04-3

Plantilles retallades o dibuixades, numerades 1 a 8 i 10 a 19

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-06-04-2

Perfils de plantilles, numerades 1 a 8 i 10 a 19

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-06-04-1

Dispensari desconegut. Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-11

"Presupuesto de adaptación de un Dispensario"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-12

"Presupuesto de adaptación de un Dispensario"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-13

Dispensari desconegut. Equipament

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-10

Càlculs de llits i de pacients per dispensari

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-05

Distribució de dispensaris als soterranis dels pavellons de malalts

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-06

Ubicació de dispensaris i serveis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-07

Distribució de dispensaris als soterranis dels pavellons de malalts

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-08

Fusteria. Portes i bastiments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-09

"Nº de malalts de tot l'hospital"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-01

Càlculs de volums d'aire i de preus per malalts

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-02

"Indicador de Pabellones - enfermerías (mujeres)"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-04

"Indicador de Pabellones - enfermerías (hombres)"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-03

Nota d'espais requerits i modificacions a fer // Planta i secció d'un cobert

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-19-03

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-19-02

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-19-01

Carta del Dr. Gallart a Pere Domènech sobre del obres del dispensari

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-08

Carta del Dr. Gallart a Pere Domènech sobre del obres del dispensari

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-07

Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-06

Nota d'espais requerits i modificacions a fer

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-05

Résultats 1 à 30 sur 2440