S'estan mostrant 19 resultats Objecte digital

Dides

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L07

Comptes de la Causa Pia Vilar dedicada al pagament de les dides dels expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.01

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.04

“Didas et Casa...” Comptes

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.07

“Libre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L03

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L06

“Pago de Didas per Exposits entregats...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L09

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.03

“Llibreta nº 4 Del Pagat per lo Dr. Anton Camps Pbrē, com á Prōr. de la Causa Pia de Vilar, á las Didas forasteras, comensant a los 15 Abril 1771...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.06

“Libro de Amas de Leche...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L12

“Rubrica dels Llibres dels Pagaments de Didas comensat en lo any 1792... Sen Escrivá de Ració Jph. Francisco s y Vidal, Notari...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L02

“Llibre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L05

“Llibre Pagament de Didas... Llet i Govern...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L08

“Hospital General de Santa Cruz de Barcelona... Libro de pagamento de amas de leche que crian fuera del establecimiento...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L11

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.02

“Compte del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.05

“Llibre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L01

“Llibre de Pagaments Mor. de Didas comensant...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L04

“Pago de las Amas de Leche...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L10