S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Proposta sobre escola de música al Teatre

CAT AHSCP 01-I.6-05-09.002.23

“Noticia de los dos que pueden entrar personalment con papel [al Teatre]“

CAT AHSCP 01-I.6-05-09.002.26a27

“Papeles del Hospital: Plan del teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-05-09.002.34a35

Intercanvi de correspondència entre la Diputació, la Junta Provincial de Beneficència i l'Administració de l'Hospital en referència a la concessió d'una subvenció

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-01

Correspondència entre l'Administració de l'Hospital i la Diputació respecte el nomenament del seu Vicepresident, Felipe Batlló, com a vocal d'aquella, i projecte de conveni entre les dues institucions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-04

Esborrany i carta del Dr. Mariano Vilaseca al President de la Diputació manifestant diversos punts en tancar-se l'any econòmic

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-07

“Hospital de la Santa Cruz. Testimonio del auto recaído en el expediente de dominio del Hospital … [i alguns immobles de la seva propietat]“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-02

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-03

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-05.1

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-06.1

Crida del veguer de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-03

Privilegi dels malalts intestats de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-06

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-09

Sentència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-12

Privilegi de la capella de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-03

Adjudicació d'herència a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-06

Privilegis d'acaptar de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-09

Cartell

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-12

Breu pontifici

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-14

Privilegi de franquesa de l'Hospital de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-01

Acta de constitució de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-04

Indulgència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-07

Tramesa d'una relíquia de santa Càndia

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-10

Elecció de conservador

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-13

Venda de censal mort

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-01

Venda d'una casa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-02

Clàusules testamentàries

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-05

Precari d'una casa i un cens

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-08

Venda d'una casa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-10

Privilegi d'edificar a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-01

Resultats 3361 a 3390 de 3672