S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-04

Carta al Tribunal de la Batllia general demanant que es notifiqui a tots els seus oficials que l'Hospital ha de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-07

Còpia d'una Reial Ordre de 1852 aclarint que els pobres (inclosos els instituts de beneficència) estan obligats a satisfer l'aranzel judicial en els seus plets

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-10

Primer esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-13

Transcripció del privilegi de miserabilitat concedit a l'Hospital en tota causa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-02

“Privilegios Reales concedidos a dicho Sto. Hospital General, por los Pleitos y Causas sigue y por los Instrumentos authenticos le convengan“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-05

“Decreto en la que la Rl. Auda. ha declarado que el Hospl. General no debe pagar cosa alguna de las causas que sigue, aunque gane las causas“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-08

Dictamen sobre la conveniència d'impugnar la declaració de l'Hospital com establiment públic i provincial, pel que representaria en passar a dependre de La Junta Provincial de Beneficència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-07

“Escritura de Testimonio de una orden espedida por el Ministerio de la gobernación á favor del Hospital provincial de Santa Cruz para que pueda nombrar sus empleados“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-10

Escrit de l'Administració Econòmia de la província de Barcelona comunicant la Reial Ordre declarant exempts de desamortització els béns de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-13

“Escritura de Protocolización de un expediente para perpétua memoria á instancia de Don Félix Soler y Catalá, como Secretario Contador del Hospital de la Santa Cruz de esta ciudad. Denominacions de l'Hospital”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-16

“Acta de protocolización á requerimiento de D. Pedro Celestino Morlá y Cucurull [declarant l'Hospital de Beneficència Particular]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-22

“Protocolización a requerimiento de D.P. Celestino Morlá y Cucurull como mandatario de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz de esta Ciudad [sobre l'exempció d'impostos per als béns de l'Hospital]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-24

Memòria entregada a l’Alcalde sobre la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-03

Facultats del Sr. Administrador de torn

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-28

Còpies de les sessions sobre l'obertura i la cancel·lació dels comptes al Banc d'Espanya

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-01

Movimients de comptes de crèdit

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-04

Intercanvi de correspondència entre la Diputació, la Junta Provincial de Beneficència i l'Administració de l'Hospital en referència a la concessió d'una subvenció

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-01

Correspondència entre l'Administració de l'Hospital i la Diputació respecte el nomenament del seu Vicepresident, Felipe Batlló, com a vocal d'aquella, i projecte de conveni entre les dues institucions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-04

Esborrany i carta del Dr. Mariano Vilaseca al President de la Diputació manifestant diversos punts en tancar-se l'any econòmic

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-07

“Hospital de la Santa Cruz. Testimonio del auto recaído en el expediente de dominio del Hospital … [i alguns immobles de la seva propietat]“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-02

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-03

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-05.1

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-06.1

Crida del veguer de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-03

Privilegi dels malalts intestats de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-06

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-09

Sentència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-12

Resultats 3451 a 3480 de 3672