S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“Llibre de Pagaments Mor. de Didas comensant...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L04

“Pago de las Amas de Leche...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L10

“Privilegio de Felipe 3º, confirmado por el rey D. Carlos a los 25 enero de 1771, a favor del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona, con el que se le concede la privativa del teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-01

Notificació d'una resolució sobre representació de comèdies

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-04

Confirmació del privilegi de les comèdies de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-06

“Resolución de S. M. comunicada por el excelentísimo señor don Manuel Ventura de Figueroa, governador del Consejo supremo, al excelentísimo señor conde del Asalto, capitán general del exército y principado de Cathaluña [...]“

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-09

Documentació sobre el teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-12

Reial cèdula sobre jurisdicció de teatres

CAT AHSCP 01-I.6-01.02-15

Documentació sobre el plet entre l'Hospital i la comtessa de Peralada

CAT AHSCP 01-I.6-01.03-02

Redempció de cens

CAT AHSCP 01-I.6-01.03-05

“Capitulatió sobre la fàbrica del teatro de representar les comèdies se fa a la Rambla, tocant a mestre de cases“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-01

“Nota de las obras que se han de construhir en la casa de comèdias, mans y recaptes tocant a mestre de casas“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-04

“Proyecto-presupuesto para la restauración del Teatro principal“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-16

“Sobre las obras del escenario del Teatro principal, costeadas por mitad por esta administración y la impresa de dicho teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-19

Documentació comptable sobre obres al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-22

Documentació sobre la reconstrucció del teatre de l'Hospital. Obres

CAT AHSCP 01-I.6-01.05-02-02

Oficis de condol, agraïment i donatius d'autoritats i particulars; documentació sobre proveïdors i personal

CAT AHSCP 01-I.6-01.05-03-03

Baixa de la contribució industrial

CAT AHSCP 01-I.6-01.05-03-06

Plànol del Teatre principal: “Planta actual“

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-01-09

Plànols del Teatre principal i cases annexes

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-01-11

Plànol del Teatre principal: localitats

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-01-14

“Espectac<c>les Audicions Graner. Teatre principal“: plànol localitats

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-01-17

“Planos de la instalación eléctrica del Teatro principal“

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-01-20

Disseny del Teatre principal de la Santa Creu: arcs (xocolateria, refrescos, tendal)

CAT AHSCP 01-I.6-01.06-02-03

Documentació sobre ofertes de compra del Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-01

Documentació sobre proposta d'arrendament del Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-04

Comunicacions de la venda del Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-08

“Bases de condiciones de compra de los terrenos que ocupa el que fue Teatro principal y edificaciones anejas, por don Juan Marsans como gerente de la Sociedad Anónima Comercial“.

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-10-02

“Libro maestro de entradas del teatro de esta ciudad de Barzelona, de que es impresario don Francisco Castellanos y doña María del Rosario Fernández, consortes, y autor Joseph Escayo [...]“

CAT AHSCP 01-I.6-02-01-01.1.1

Llibre de comptes del teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-02-01-01.1.4

Resultats 3451 a 3480 de 3672