S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Juli de la Calle; Joan Casajuana i Figueras

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-6.069

Manuel Salvat i Borràs

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-6.070

Joan Viñet. Proposta d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-6.071

Ceferino Palencia y Álvarez

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-6.072

Detalls decoratius no especificats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-67-6.1

Detall decoratiu no especificat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-67-6.2

Detalls decoratius no especificats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-67-6.3

"Finestras altas de las salas. 1er pis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-60

Església. Planta i alçat del replanteig dels balcons del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-60

Alçat i secció de la façana lateral del 2n pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-60

Plànol al voltant de l'avinguda de Dos Rius [Mare de Déu de Montserrat] i del carrer Vinyals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-60

Disposició de les vies del projecte

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-7-60

Gran companyia de Mme. Anne Judic

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-60

"Planta 1er pis. Finestras WC y bany"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-61

"[Església. Absis. Comanda de] 80 balustres"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-61

Seccions i plantes del lluernari de la sala d'operacions

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-61

Plànol al voltant de la cruïlla entre el carrer del Telèfon [Varsòvia] i el passatge dels Garrofers // Relació de coordenades dels pous 1 a 24

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-61

El detective Sherlock Holmes

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-61

"Cos posterior. Finestra superior de l'escala i Frontons de la escala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-62

El médico, el pintor y el músico; Guglielmo Tell; I normanni a Parigi; Torquato Tasso

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-62

Secció i planta del lluernari de la sala d'operacions

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-62

"Iglésia. Cindris arcs"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-62

Relació de coordenades dels pous 46 a 99

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-62/63

El barranco; La Gabriella di Vergy

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-63

"Finestras cap octogonal de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-63

"Vidrieras exteriors [de la sala d'operacions de la planta baixa] obrint cap a dintre, C"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-63

Església. Planta de l'escala de cargol de la façana

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-63.1

Església. Planta de l'escala de cargol de la façana

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-63.2

"Frontons de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-64

Traçat superior de la mina del Guinardó

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-64

Resultats 3451 a 3480 de 3672