S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“Escritura de Testimonio de una orden espedida por el Ministerio de la gobernación á favor del Hospital provincial de Santa Cruz para que pueda nombrar sus empleados“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-10

Escrit de l'Administració Econòmia de la província de Barcelona comunicant la Reial Ordre declarant exempts de desamortització els béns de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-13

“Escritura de Protocolización de un expediente para perpétua memoria á instancia de Don Félix Soler y Catalá, como Secretario Contador del Hospital de la Santa Cruz de esta ciudad. Denominacions de l'Hospital”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-16

“Acta de protocolización á requerimiento de D. Pedro Celestino Morlá y Cucurull [declarant l'Hospital de Beneficència Particular]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-22

“Protocolización a requerimiento de D.P. Celestino Morlá y Cucurull como mandatario de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz de esta Ciudad [sobre l'exempció d'impostos per als béns de l'Hospital]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-24

Memòria entregada a l’Alcalde sobre la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-03

Facultats del Sr. Administrador de torn

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-28

Còpies de les sessions sobre l'obertura i la cancel·lació dels comptes al Banc d'Espanya

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-01

Movimients de comptes de crèdit

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-04

Intercanvi de correspondència entre la Diputació, la Junta Provincial de Beneficència i l'Administració de l'Hospital en referència a la concessió d'una subvenció

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-01

Correspondència entre l'Administració de l'Hospital i la Diputació respecte el nomenament del seu Vicepresident, Felipe Batlló, com a vocal d'aquella, i projecte de conveni entre les dues institucions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-04

Esborrany i carta del Dr. Mariano Vilaseca al President de la Diputació manifestant diversos punts en tancar-se l'any econòmic

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-07

“Hospital de la Santa Cruz. Testimonio del auto recaído en el expediente de dominio del Hospital … [i alguns immobles de la seva propietat]“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-02

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-03

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-05.1

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-06.1

Crida del veguer de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-03

Privilegi dels malalts intestats de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-06

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-09

Sentència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-12

Privilegi de la capella de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-03

Adjudicació d'herència a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-06

Privilegis d'acaptar de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-09

Cartell

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-12

Breu pontifici

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-14

Privilegi de franquesa de l'Hospital de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-01

Acta de constitució de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-04

Indulgència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-07

Tramesa d'una relíquia de santa Càndia

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-10

Elecció de conservador

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-13

Resultats 3481 a 3510 de 3672