S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“El abrazo“

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-64

Església. Cancell de l'entrada principal. Alçats, secció i planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-64

"Vidrieras interiors [de la sala d'operacions de la planta baixa], A"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-64

"[Portes laterals d'accés al] Pati"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-65

"Frontons Sala. Cos octogonal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-65

"Vidrieras exteriors [de la sala d'operacions de la planta baixa], B"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-65

"Iglésia. Presupuesto terminación [vidrio y mosaico]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-66

"Vidrieras laterals de las salas [d'operacions] del 1er pis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-66

"Planta baixa [Frontó de la sala d'operacions]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-67

"Cornisa de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-67

"Sala operacions. Planta baixa. Vigas de la coberta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-68

"Cos posterior. Brana terrat"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-68

"Pedido de viguetas [sala d'operacions de la planta baixa]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-69

Església. Planta, alçat i secció dels finestrals laterals i galeria del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-69.1

Església. Planta, alçat i secció dels finestrals laterals i galeria del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-69.2

Pedra per a diverses escultures

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-157-7

Planta detall de la unió de les columnes suspeses amb la volta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-197-7

Seccions de bigues

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-076-7

Imatges de la Mare de Déu i de Sant Joan Evangelista per a l'altar major [segona solució]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-68-7

"Façana Nord"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-26-7

"P[avelló] II-E [Teulades laterals]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-134-7

Escut de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-1-321-7

Distribució de les diverses dependències

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-2-354-7

Ricard Simó i Casas

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.073

Juli de la Calle; Frederic Garriga; Adolf Brugada. Propostes d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.074

Fauré Nicolay

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.075

Pau Graells

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.076

Guillermo Adams

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.077

Manuel Salvat i Borràs

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.078

Miguel Cepillo

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.079

Resultats 3481 a 3510 de 3672