S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Joan Torelló i Arsuello

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.102

Manuel Salvat i Borràs

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.105

Antoni Estrada. Proposta d'arrendament per a cinematògraf

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.108

Vicenç Alexandre i Beses

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.111

Frederic Bassó. Proposta d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.114

Francesc Portabella i Solans. Proposta d'arrendament després de l'incendi

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.117

Arrendaments sense data

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.B

Vestíbul, escala principal i/o saló del segon pis

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-8.02

Pòrtics

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-8.05

Casa número 2 de la Plaça del Teatre - Rambla del Centre. Soterrani, baixos, entresòl, àtic, magatzem de decorats

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-8.07

Casa número 2 de la Plaça del Teatre - Rambla del Centre. Àtic

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-9.03

“Nota dels vestits se han portat de casa del sr. Vicens Vernis y se trovan en la casa de comedias a 5 de maig 1783“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.08

Inventari de vestuari del teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.11

“Inventario tomado por los illustres señores administradores del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad de Barcelona, acceptado por los empresarios de la casa teatro de públicas representaciones de la misma ciudad, de todos los utensilios y demás efectos existentes en dicha casa teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.14

“Inventario de la casa teatro en 1804 [...]“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.17

“Inventari de las mutacions y enceres que existeixen en la casa teatro propri de l'Hospital general de Santa Creu de esta ciutat [...]“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.20

“Inventario general de la casa teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.23

“Año 1824. Inventario general de la casa teatro de la ciudad de Barcelona“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-1.26

“Inventario de las decoraciones y demás enseres ecsistentes en el Teatro principal de Barcelona. 1854“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.38

“Inventario de las decoraciones y demás enseres ecsistentes en el edificio del teatro de Santa Cruz en 1855“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.41

“Deshecho por inútil en 1862“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.44

“Inventario valorado de las decoraciones y triperías de la comedia de magia titulada Los siete castillos del diablo“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.47

“Inventario de las decoraciones, muebles y demás efectos existentes en el Teatro principal de esta ciudad [...]“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.50

“Inventario de las decoraciones, enseres, cuerdas, etc., etc., existentes en el Teatro principal y sus almacenes, propiedad de la muy ilustre junta del Hospital de la Santa Cruz“

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.53

Documentació sobre inventaris de béns del Teatre

CAT AHSCP 01-I.6-02-05-2.55

“Drama nuevo La Martina“

CAT AHSCP 01-I.6-02-06.02-1.07a08

“Tonadilla“ escènica

CAT AHSCP 01-I.6-02-06.02-1.10

“Fra Garí, llegenda de Montserrat“

CAT AHSCP 01-I.6-02-06.02-2.03

“El niu d'aucellets“

CAT AHSCP 01-I.6-02-06.02-2.06

Inventari d'òperes lliurades al Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-02-06.03-02-02

Resultats 3511 a 3540 de 3672