S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Lluís Graner

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.110

Vicenç Alexandre i Beses

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.111

Josep Tarrés i Haase

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.112

Ramon Franqueza i Comas

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.113

Frederic Bassó. Proposta d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.114

Joan Marsal i Pla. Proposta d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.115

Francesc de Paula Figueras. Proposta d'arrendament

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.116

Francesc Portabella i Solans. Proposta d'arrendament després de l'incendi

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.117

Josep Antonín i Jover. Proposta d'arrendament després de l'incendi

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.118

Reglaments del Teatre

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.A

Arrendaments sense data

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.B

"1er pis. Sala de dia [columnes, cornisa i finestres altes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-70

Església. Planta, alçat i secció de la rosassa de la façana principal i galeria del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-70

Jardins al voltant del pavelló

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-70

"Planta 1er pis. Cos anterior. Faixa, finestras, llimpiesas y cuineta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-71

"Rampas exteriors"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-71

Barana de les escales dels annexos

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-71.1

Barana de les escales dels annexos

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-71.2

"Brana. Cos anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-72

"Escalas laterals"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-72

"Planta 1er pis. Salas de operacions [cornises]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-73

"Portal via central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-73.1

Balcó de la façana principal. Plantes i secció

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-73.2

"Planta 1er piso. Cincho del sub-pabellón de aislamiento"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-74

Cinyell de la coberta de les sales d'operacions del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-74

"Planta baixa. Volta sala de dia"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-75

Vidrieres i lluernaris de les sales d'operacions del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-75

Vidrieres de les sales d'operacions del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-76

"Planta 1er piso. Cos anterior [Cinchos de viguetas]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-76.1

Cinyells de biguetes del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-4-76.2

Resultats 3541 a 3570 de 3672