S'estan mostrant 3671 resultats Objecte digital

Carta de Manuel Torrella, prevere de Terrassa, oferint comprar una peça de terra de Manuel Ubach, mort a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-10

“Privilegi. Quan per los que moran al Hospl. Genl. sens succeció, en virtut del que lo Hospital Succeheix“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-04

Acta d'Antonio Alsina y Thomás, notari públic, sobre l'herència d'un difunt a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-07

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-04

Carta al Tribunal de la Batllia general demanant que es notifiqui a tots els seus oficials que l'Hospital ha de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-07

Còpia d'una Reial Ordre de 1852 aclarint que els pobres (inclosos els instituts de beneficència) estan obligats a satisfer l'aranzel judicial en els seus plets

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-10

Primer esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-13

Govern militar i polític de Barcelona

CAT AHSCP 01-I.6-05-02.017.01a02

Comte de Villemur, governador de Barcelona; Josep Puig, empresari del Teatre

CAT AHSCP 01-I.6-05-02.017.11a20

Resultats 3661 a 3671 de 3671