S'estan mostrant 3834 resultats Objecte digital

“Hospital de la Santa Cruz. Testimonio del auto recaído en el expediente de dominio del Hospital … [i alguns immobles de la seva propietat]“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-02

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-03

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-05.1

Privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-06.1

Crida del veguer de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-03

Privilegi dels malalts intestats de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-06

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-09

Sentència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-12

Privilegi de la capella de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-03

Adjudicació d'herència a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-06

Privilegis d'acaptar de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-09

Cartell

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-12

Breu pontifici

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-14

Privilegi de franquesa de l'Hospital de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-01

Acta de constitució de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-04

Indulgència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-07

Tramesa d'una relíquia de santa Càndia

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-10

Elecció de conservador

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-13

Venda de censal mort

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-01

Venda d'una casa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-02

Clàusules testamentàries

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-05

Precari d'una casa i un cens

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-08

Venda d'una casa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-10

Privilegi d'edificar a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-01

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-04

Aprovació de capítols d'una confraria

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-07

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-10

Restitució dels oficis d'obrer major dels palaus i de drassaner reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.3-01

“Brúxula de l'armari dels privilegis“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.4

Aprenentatge dels expòsits als gremis

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.01

Resultats 3661 a 3690 de 3834