Mostrando 3672 resultados Objeto digital

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-5-08

Planta del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-5-09

"Resum del pressupost per a l'habilitació del Pavelló d'Operacions"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-01

Juan Majó. Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-05-1

Juan Majó. "Proyecto de instalación para esterilizar agua a vapor"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-05-2

"Material necesario al pabellón de cirugía"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-08

Muntants dels finestrals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-12-2

Finestrals de les sales d'operacions

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-12-3-4

Juan Donate y Franco. Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-6-12-4

"Fachada anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-1-01

"Ropero y Comunidad [Sección longitudinal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-05

"Ropero y Comunidad [Sección transversal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-06

"Cocina y Farmacia [Fachada lateral interior]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-13

"Cocina y Farmacia [Sección transversal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-15

Cuina i Farmàcia. Tirants de la volta central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-16

Rober i Comunitat. Tirants de les voltes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-23

"[Ropero y Comunidad] Atirantado de las bóvedas de las celdas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-24

"Cocina y Farmacia [Sección transversal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-31

Cuina i Farmàcia. Tirants de la volta central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-32

"Ropero y Comunidad [Fachada lateral]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-34

"Cocina y Farmacia [Sección transversal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-42

Cuina. Façana lateral exterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-3-05

Cuina i Farmàcia. Façana lateral interior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-3-06

Rober i Comunitat. Façana anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-04-1

Rober i Comunitat. Capella. Façana posterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-04-3

Perfils i cotes topogràfics

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-05-2

"[Rober i Comunitat.] Estat moviment de terres"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-05-3

"Pedra que ens falta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-3

Comanda de pedra

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-4

"Entramat horitzontal format per biguetes de 80 mm"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-09.1

Resultados 31 a 60 de 3672