Showing 3672 results Digital object

Casino barcelonès; Alcalde corregidor de Barcelona

CAT AHSCP 01-I.6-05-06.005.69a74

Casino barcelonès; Empresa del Teatre; Governador de la província

CAT AHSCP 01-I.6-05-06.001.62a66

Casino barcelonès; Josep Oriol i Bernadet, arquitecte

CAT AHSCP 01-I.6-05-06.005.03a05

Casino barcelonés

CAT AHSCP 01-I.6-05-06.005.01a02

Ceferino Palencia

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.107

Ceferino Palencia y Álvarez

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-6.072

Censura d'una obra teatral

CAT AHSCP 01-I.6-05-08.005.02a05

Certificació de Felipe Ramón, secretari de l'Administració de l'Hospital, de l'acord pres per a proposar un onveni de col·laboració a la Diputació, i trranscripció d'aquest

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-06

Certificació de donatiu als orfes de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-05-01.110

Certificació notarial d'autentificació de la Butlla Fundacional, pel notari Manuel Ocaña Campos

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-38

Certificació sobre el sucre i altres productes que entren a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-09

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Pere de Rosselló, arxiver-secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-11

Certificat d'Ignacio Carner, jutge de 1a instància, de la vigència del privilegi de successió intestada en les herències dels qui moren a l'Hospital sense hereus

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-09

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital, de l'existència i vigència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-03

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital, de l'existència i vigència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-05

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital, de l'existència a l'Arxiu de l'Hospital del recurs presentat pels administradors a la Reial Audiència, així com dos decrets favorables al recurs

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-03

Certificat de Francisco Mas y Fontana, notari públic, escrivà secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi de successió intestada del Rei Martí

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-06

Certificat de Francisco Mas y Fontana, notari públic, escrivà secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-05

Certificat de Jaume Salvador, arxiver, de la publicació al diari de Brusi [Diario de Barcelona] de la circular del Ministeri de la Governació informant d'una Reial Ordre declarant que els hospitals i altres instituts de beneficència siguin tractats com pobres miserables en qualsevol plet.

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-09

Certificat de Pablo Hernich, escrivà de cambra de l'Audiència Territorial de Catalunya, de la revocació d'una sentència perquè l'Hospital sigui tractat com pobre miserable, i de diverses notificacions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-08

Certificat de baptisme

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-02

Certificat del baró de Serrahí i escrivà principal de la Reial Audiència, del decret declarant que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-05

Certificat del manament del jutge del cobrament de taxes judicials a l'Hospital de la Santa Creu i al de Palafolls

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-11

Certificat del manament del jutge perquè l'Hospital de la Santa Creu i el de Palafolls paguin immediatament les taxes judicials

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-12

Certificat inscripció nens expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-05

Cesare Watry

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-7.084

Cessió de Josep Cornet a favor de Josep Puig

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-2.034

Cessió de Vicenç Martí a favor de Josep Molins

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.01-2.036

Clàusules testamentàries

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-05

Results 181 to 210 of 3672