Showing 3672 results Digital object

"Pressupost. Ampliació del Pabelló de Cirugia per a Infància (Borrador)"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-03-03

"Fundación Benesat. Pabellón de Cirugía para niños. [Memoria]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-08

Pressupost de La Térmica, S.A. per a la instal·lació d'aigua calenta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-12.1

Pressupost de La Térmica, S.A. per a ampliació de la instal·lació d'aigua calenta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-12.2

Façana nord

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-01-07

Secció transversal

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-01-08

Cotes topogràfiques i corves de nivell del pavelló i els seus entorns

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-02-3

Perfils topogràfics dels entorns del pavelló

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-02-4

Planta fonaments. Part anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-05-2

Planta fonaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-05-3

"[Sala de dia, soterrani. Contrafort i ] Finestra Nº 4"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-11

"[Cos central, soterrani] Finestra Nº 5"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-12

Plantes i alçat d'un graó

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-16-1

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-17-2

Alçat desenvolupat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-17-3

Peces número 1, 2 i 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-21-2

Peces número 1, 2 i 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-21-3

Planta amb cinyells i tirants

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-22-3

Cinyells, tirants i entramats de biguetes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-22-4

"Resum del pressupost"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-2-26-1

"Lado sur"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-3-01-04

"Lado norte"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-3-01-05

Plantes del cimbori i cobertes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-1-03

Façana principal

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-1-04

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-2-01

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-2-03

Primer pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-2-04

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-3-01

Plantes del primer i segon pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-3-02

"Hospital de la Sta Cruz y Sn Pablo. Plano topográfico"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05-01-002

Results 3601 to 3630 of 3672