Showing 3672 results Digital object

Secció longitudinal de les habitacions

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-3-10

Església. Portes laterals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-1-07.1

Detalls de bases de columnes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-1-07.2

Església. Seccions de pilars

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-11

Escultura de la base

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-16-1

Alçat desenvolupat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-16-2

Església. Planta d'un quadrant del cimbori a 36 m d'alçada aprox.

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-21

Església. Planta d'un quadrant del cimbori a 32 m d'alçada aprox.

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-22

Església. Comanda de rajoles

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-29.1

Disseny de rajola per a fris

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-29.2

Replanteig i modificacions en planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-31

Plantes de la sagristia i de la capella

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-38

Càlculs dels cinyells de les voltes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-39

"Capilla Bautismal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-42-1

Església. Planta dels finestrals de les capelles absidals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-45

Secció de l'arc de l'entrada principal // Lleó alat de la trona

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-47-6

Planta de les armadures a la base del cimbori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-48-04

Secció de la volta de les naus laterals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-48-05

"Armazones. Vista longitudinal desarrollada por a"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-48-12.1

"Armazones. Vista longitudinal desarrollada por b"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-48-13.1

"Armazones. Vista longitudinal desarrollada por b"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-48-13.2

Església. Secció de la balustrada del trifori

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-52

"Iglésia. 7 cúpulas Absis [patró de color de les teules d'escata]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-53

"Voltas galeria y ctos. servey"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-07

Comanda de biguetes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-09

Càlculs del pes de les voltes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-11

"Planta de cimientos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-01

"Planta baja" // "Planta cubiertas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-02

"[Frontons.] Finestra cuarto Hermana. Finestras cuartos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-09

"Plafons fachadas laterals. Plafó fatxada lateral S.E."

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-10

Results 3631 to 3660 of 3672