Showing 3672 results Digital object

Suplement de “El Barcelonés”: “Copia del Acta levantada por el escribano D. Antonio Alsina, en la visita practicada por el Sr. Alcalde Corregidor, en el Departamento de expósitos del Hospital general de Santa Cruz”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-01

1727-1844

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-01

“Noticias titulares de la casa teatro“ (“Cronicón o anales de la casa teatro“)

CAT AHSCP 01-I.6-01.01-01

Venda d'una casa annexa al Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-06-01

“Teatro. Negociaciones venta al Ayuntamiento“

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-10-01

Proposta de planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-3-01

Solar de la Casa de Convalescència en relació a Santa Victòria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-01

La Electra Industrial, S.A. Pressupost

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-13-4-6-01

Galeries i plantes subterrànies dels pavellons existents i dels previstos

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-1-01

Planta baixa i secció d'una volta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-3.1-01

"Nota sobre el transporte de la tierra procedente de excavaciones de sótanos y utilizable en la fabricación de ladrillos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-4-01-01

Engranatges de transmissió

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-4-04-01

Carta de Matheu a Pere Domènech, responent una consulta sobre la fabricació de maons

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-02-01

Càlculs d'esforços i de pes suportat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-03-01

Càlculs de maons fabricats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-06-01

Planta de fonaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-01

"Planta de cubiertas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-01

"Ropero y Comunidad [Plantas sótanos y baja]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-01

Rober i Comunitat. Façana anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-3-01

Càlculs i mides

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-4-01

Projecte de pavelló de cirurgia infantil

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-01

"[Conjunto.] Fachada Sur"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-02.4-01

"Ante-presupuesto de construcción de un Pabellón de Cirugía para niños. Fundación Benesat"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-03-01

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-1-01

"Planta de cimientos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-01

Peces de pedra picada i carreuat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-01

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-16-01

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-17-01

Planta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-6-18-01

Perfil longitudinal A

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-01

Results 91 to 120 of 3672