Mostrando 3672 resultados Objeto digital

Retolació i distribució de calaixos i prestatgeries de l'Arxiu

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-04-2-354-9

Disposició de l'altar major [segona solució] i d'un altar adossat a una columna a la secció de l'església

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-11-2-68-9

Casa número 2 de la Plaça del Teatre - Rambla del Centre. Entresòl, 1r, 2n i 3r pisos

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-9.01

Casa número 2 de la Plaça del Teatre - Rambla del Centre. Principal, 1r, 2n i 3r pisos

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-9.02

Casa número 2 de la Plaça del Teatre - Rambla del Centre. Àtic

CAT AHSCP 01-I.6-02-04.02-9.03

Comptes de la Causa Pia Vilar dedicada al pagament de les dides dels expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.01

Aprenentatge dels expòsits als gremis

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.01

Lliurances destinades al expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.02

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.02

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.03

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.04

“Compte del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.05

“Llibreta nº 4 Del Pagat per lo Dr. Anton Camps Pbrē, com á Prōr. de la Causa Pia de Vilar, á las Didas forasteras, comensant a los 15 Abril 1771...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.06

“Didas et Casa...” Comptes

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.07

“Plan del altar de las Donsellas y gasto de ellas en el menjar...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.09

Resolucions de la M.I.A. referents a expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.06

“Brúxula de l'armari dels privilegis“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.4

"Solar para la Casa de Convalescencia. Solución B"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC1

"Plano del solar aquirido para la Casa de Convalescencia"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC2

"Casa de Convalescencia. Fachada anterior y laterales en desarrollo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC3

"Casa de Convalescencia. Fachada posterior y laterales en desarrollo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC4

"Casa de Convalescencia. Sección"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC5

"Casa de Convalescencia. Planta sótanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC6

"Casa de Convalescencia. Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC7

"Casa de Convalescencia. Planta primer piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC8

"Casa de Convalescencia. Planta piso segundo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC9

Llibre registre de seguiment d’exposits (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L01

“Llibre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L01

Llibre de privilegis de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-L01

“Libre dels infants. De l’any MCCCCXII. 1412”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L02

Resultados 3601 a 3630 de 3672