Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Comptes de l'any 1860

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C04-07

Carta reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-02

Crides i constitució sobre l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-04.2

Nomenament

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-08.3

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-02

Privilegi sobre causes de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-05

Privilegi d'enterrar a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-02

Privilegi de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-05

Privilegi d'acaptar de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-08

Breu pontifici

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-11

Acta de constitució de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-03

Concessió de perdó als qui donaran almoina als pobres de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-06

Venda d'un esclau

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-09

Privilegi de la vara a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-12

Permuta de censos

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-04

Establiment d'un terreny

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-07

Reconeixement de feu

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-01

Clàusules testamentàries de Joana Verdaguer

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-04

Donació de béns

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-07

Venda de censal mort

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-13

Indulgències de Pau V

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-16

Privilegi dels malalts intestats de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-03

Privilegis de salvaguarda i llicència de dur armes de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-06

Privilegi de les comèdies a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-09

Guiatge de Colom, canonge

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.2-01

“Privilegio militar en persona de Raphael Guinart, natural de Barçelona, en el principado de Cataluña“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.3-03

“Real Cédula de S.M. por la que manda observar el Reglamento inserto para la policía general de Expósitos de todos sus dominios”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.03-03

“Addicions a las Constitucions relativas al Mestre dels Noijs exposits del Hospital Gl. de Santa Creu”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-03

“Estat dels Expòsits al Hospital General de Barcelona”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-06

“Proyecto de Reglamento para el Departamento de Farmacia”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-09

Résultats 1 à 30 sur 3672