S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“Fé de vida”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-03

Certificat de baptisme

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-02

“Fé de vida”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-01

Resolucions de la M.I.A. referents a expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.06

“Dictamen razonado formado por el Pbro. D.Pablo Tresserras como Capellán encargado por la M.I. Administración del Hospital General, del ramo de expósitos, acerca del método que debería observarse para evitar en lo sucesivo el extravío de las criaturas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-03

“Nota dels Exposits, que se entregarent a Dida, y no se han retornat...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-02

“Expositas, que se entregarent a Didas y no se hant retornat...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-01

Rebuts d’entrega de dots i robes a les expòsites que contrauren matrimoni

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.04-03

Sol.licituds i permisos per contraure matrimoni

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.04-02

Dots

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.04-01

Partida de baptisme de Joana, Francisca, Teresa

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-04

Partida de baptisme de Joseph, Jaume, Ramón

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-03

“Ceremonial per la confirmació dels Expòsits en la Iglesia del Hospital”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-02

Confirmació d’expòsits a l’església de l’Hospital

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-01

1850-1852

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-09

1846-1855

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-05

1846-1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-04

1852-1853

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-09

1850-1851

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-06

1848-1849

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-04

1846-1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-03

1727-1844

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-01

1847-1861

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-12

1846

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-11

1845

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-10

1844

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-09

1843

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-08

1837

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-07

1832

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-06

1823-1830

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-03

Resultats 3601 a 3630 de 3672