S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

1816-1822

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-02

1712-1815

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-01

“Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Suplemento al nº 4”. Continuació de l’Acta anterior

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-05

“Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Nº 4”. Continuació de l’Acta anterior

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-04

“Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Nº 3: Acta levantada por el escribano D. Antonio Alsina en la visita practicada por el Sr.Alcalde Corregidor, en el Hospital General de Santa Cruz”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-03

“Diario de Barcelona. Nº 363”. Còpia literal de la carta dels Administradors de l’Hospital enviada a l’Alcalde Corregidor de Barcelona referent a l’Acta publicada al suplement de “El Barcelonés”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-02

Suplement de “El Barcelonés”: “Copia del Acta levantada por el escribano D. Antonio Alsina, en la visita practicada por el Sr. Alcalde Corregidor, en el Departamento de expósitos del Hospital general de Santa Cruz”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-01

“Plan del altar de las Donsellas y gasto de ellas en el menjar...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.09

“Estado demostrativo de los Huérfanos existentes en este Hospital General...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.08-02

“Estado demostrativo de los Huérfanos existentes en este Hospital General... los que se han recibido por orden del Govierno ó entrega a sus Parientes y su total de Estancias...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.08-01

Nota referent a la presentació a examen per a Mestre d’expòsits dels Preveres

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-09

Francesc Reguant. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-08

Thomas Comas. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-07

Antón Deola. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-06

Josef Antº Montaña i Ferrer. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-05

Bonaventura Cot. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-04

Joan Vallmitjana. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-03

Expedient fet per raó de vacant del Mestre d’expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-02

Antoni Saforcada. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-01

Dictament medic referent al Departament de Lactància

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.06-02

“Extracto de una consulta de la Facultat de Medicina de la Villa de París a favor de los expósitos del Hospital Aix en Provença”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.06-01

Proclama sol•licitant ajuda per al Departament de Donzelles expòsites

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.05-04

“Manifiesto del estado en que se halla el nuevo conservatorio de las Doncellas expósitas del Hospital General de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona, su industria, economía, moralidad y numero de las existentes...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.05-03

Proclama dels Administradors de l’Hospital sol•licitant dides per a criar els nens expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.05-02

Proclama dels Administradors de l’Hospital referent a l’aceptació de “borts” a l’Hospital

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.05-01

“Regimen de las Criaturas de Llet”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-10

“Proyecto de Reglamento para el Departamento de Farmacia”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-09

“Ordinacions per lo govern dels nois exposits del Hospital General de Santa Creu de Barcelona des de la edat de set anys fins que surtan del establiment”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-08

“Ordinacions ques deuhen observar, y guardar en lo Convent de las Donzellas”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-07

“Estat dels Expòsits al Hospital General de Barcelona”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-06

Resultats 3631 a 3660 de 3672