S'estan mostrant 16 resultats Objecte digital

Documents preparatoris i esbossos per als plànols

"Finestra cossos extrems. Fatxada de llevant"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-010

"Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-004

"Planta de cubiertas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-009

"Planta de sótano"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-003

"Planta torre"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-007

"Primer piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-005

"Secciones de la Biblioteca"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-013

"Seccions de la escala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-012

"Secció longitudinal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-011

"Segundo piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-006

"Trasat gràfich de l'empenta dels archs del saló"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-014

"Voltes dels cossos laterals. Croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-008

Càlculs del pes suportat pels diversos tipus de pilars

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-017

Diverses solucions per a la planta, situades respecte els camins preexistents

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-016

Planta soterrani acotada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-018

Tancament de la plaça d'entrada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-002