S'estan mostrant 135 resultats Objecte digital

Expòsits i dides

1750

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-01

1827

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-02

1830

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-04

1831

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-05

1845

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-03

1846

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-02

1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-06

1849

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-05

1849

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-07

1850

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-08

1851

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-07

1852

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-08

1852

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-10

1853

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-11

1854

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-12

1855

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-13

Llibre registre de seguiment d'expòsits (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L01

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L07

“Proyecto de Reglamento para el Departamento de Lactancia”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-09

“Real Cédula de S.M. por la que manda observar el Reglamento inserto para la policía general de Expósitos de todos sus dominios”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.03-03

“Addicions a las Constitucions relativas al Mestre dels Noijs exposits del Hospital Gl. de Santa Creu”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-03

“Estat dels Expòsits al Hospital General de Barcelona”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-06

“Estado demostrativo de los Huérfanos existentes en este Hospital General... los que se han recibido por orden del Govierno ó entrega a sus Parientes y su total de Estancias...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.08-01

1816-1822

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-02

1837

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-07

1845

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-10

1846-1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-03

1850-1851

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-06

1852-1853

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-09

“Ceremonial per la confirmació dels Expòsits en la Iglesia del Hospital”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-02

Resultats 1 a 30 de 135