S'estan mostrant 135 resultats Objecte digital

Expòsits i dides

“Expositas, que se entregarent a Didas y no se hant retornat...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-01

Resolucions de la M.I.A. referents a expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.06

“Fé de vida”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-01

“Llibre dels exposits...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L09

“Entrats y Encomanats... Exposits...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L12

“Llibre d’Exposits...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L15

“Llibre... de las criaturas...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L18

“Llibre de Baptismes y Obits dels Exposits del Hospital Genl. de Sta. Creu de Barna., que comensa en lo any 1672, y acaba en 1680 ...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L20

“Llibre de Baptismes, y obits dels Exposits del Hospital Genl. de Sta. Creu de Barna...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L23

“Estadística de Niños y Niñas Expósitos menores de 5 años existentes en el Departamento de Destetados”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L26

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.02

“Compte del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.05

“Llibre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L01

“Llibre de Pagaments Mor. de Didas comensant...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L04

“Pago de las Amas de Leche...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L10

Resultats 121 a 135 de 135