Affichage de 135 résultats Objet numérique

Expòsits i dides

“Real Cédula de S.M. por la que manda observar el Reglamento inserto para la policía general de Expósitos de todos sus dominios”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.03-03

“Addicions a las Constitucions relativas al Mestre dels Noijs exposits del Hospital Gl. de Santa Creu”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-03

“Estat dels Expòsits al Hospital General de Barcelona”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-06

“Proyecto de Reglamento para el Departamento de Farmacia”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-09

“Estado demostrativo de los Huérfanos existentes en este Hospital General... los que se han recibido por orden del Govierno ó entrega a sus Parientes y su total de Estancias...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.08-01

1816-1822

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-02

1831.0

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-05

1837

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-07

1845

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-10

1846-1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-03

1850-1851

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-06

1852-1853

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-09

1750.0

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-01

“Ceremonial per la confirmació dels Expòsits en la Iglesia del Hospital”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-02

Partida de baptisme de Joana, Francisca, Teresa

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-04

Sol.licituds i permisos per contraure matrimoni

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.04-02

“Dictamen razonado formado por el Pbro. D.Pablo Tresserras como Capellán encargado por la M.I. Administración del Hospital General, del ramo de expósitos, acerca del método que debería observarse para evitar en lo sucesivo el extravío de las criaturas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-03

Contracte de treball per les expòsites

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-04

“Libre dels infants. De l’any MCCCCXII. 1412”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L02

“Libre XXXIII dels Infants lentats e anorrits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L05

“Libre LIII de les entrades dels infants qui son lantats en lo hospital general de Sancta Creu de Barcelona essent Scriva de Ratio de dit Hospital Pere Mambla notari de Barcelona...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L08

“Llibre estan continuadas las entradas y restitucions de las criaturas fillas del Hospital general de Sta. Creu de Barna... ço es las entradas que san de assentar en lo principi del Llibre specificant lo nom y cognom del minyo y en las restitucions tambe advertira lo noms quila tenie, en la fi en cartas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L11

“Llibre de Entradas y Axides de Exposits...” “Asi se continuaran las Criaturas que entraran en lo present Hospital de Sta. Creu de Barna. Essent mara de didas Geronima Managuera viuda...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L14

“Llibre d’Exposits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L17

Comptes de la Causa Pia Vilar dedicada al pagament de les dides dels expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.01

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.04

“Didas et Casa...” Comptes

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.07

“Libre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L03

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L06

“Pago de Didas per Exposits entregats...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L09

Résultats 1 à 30 sur 135