Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Casa de Convalescencia. Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-CC7

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Planta general

CAT AHSCP 01-G06-IX-05.1-SS3

Coberta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-01

Superfícies de l'Hospital de Sant Pau i de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-05

Esquemes. Mesura de distàncies i cotes topogràfiques, cantonada oest dels terrenys // Planta d'un safareig

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-01-15/16

"Plano de un terreno propiedad de los Sres. hermanos Planas y Calvet"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-02-02

Assaig de disposició del recinte dels Hospitals reunits

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-03-04

Perfil longitudinal A

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-01

Perfil longitudinal E

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-04

Perfil longitudinal H

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-07

Perfil M: Carrer Igualtat [Cartagena]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-04-10

Perfils transversals 1 i 2

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-01

Perfil transversal 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-02

Perfil transversal 6

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-05

Perfil transversal 9

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-08

Perfils 23, 24 i 25

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-21

Perfil C: Carrer Coello [St. Antoni M. Claret]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-24

Perfils 2 i 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-27

Perfils 6 i 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-30

Perfil transversal 1

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-05

Perfil transversal 4

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-08

Perfil transversal 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-11

Perfil transversal 10

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-14

Perfil transversal 13

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-17

Plantejament bàsic de l'Hospital de Sant Pau. Esquemes d'alçats topogràfics dels pavellons d'infermeria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-07-02

Pavelló d'operacions (solució primerenca). Planta amb amidaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-07-05

Realineament del carrer Coello [St. Antoni M. Claret]. Terrenys de l'Hospital de Sant Pau

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-08-06

Pavelló de màquines, safareigs i tallers, desinfecció i destrucció

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-01

Pavelló de ginecologia

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-14

1r pis del pavelló de l'Administració

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-17

Résultats 1 à 30 sur 3672