Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Pavelló central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-20

Pavelló de l'Administració

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-24

Pavelló de l'Administració // Façana d'un pavelló d'infermeria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-27

Pavelló de dues sales

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-30

Dispensari

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-09-33

Seccions transversals de l'hospital de nens

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-03

Secció longitudinal del convent del pavelló central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-06

Façana principal i secció del pavelló d'infecciosos de dues sales

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-09

Secció transversal del dipòsit de cadàvers

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-10-12

Cubicacions pels pavellons de cirurgia

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-11-01/02

Volum d'aire d'un pavelló d'un pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-11-05

"Hospital de San Pablo. Movimiento de tierras"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-12-01/02

"Cálculo del precio medio del desmonte"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-12-06

Plànol al voltant del carrer del Telèfon [Varsòvia]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-02

Plànol al voltant del Mas Guinardó

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-05

Plànol entre els carrers Ercilla i Amílcar

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-08

Plànol al voltant del carrer Vinyals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-11

Notes sobre les porcions de plànols completades o pendents de corregir

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-16

Plànol al voltant de la cruïlla entre els carrers de l'Art i Vinyals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-35

Plànols al voltant del carrer Sales i Ferré

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-37/38

Nota de correcció d'una mesura entre punts

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-41

Plànol al voltant del carrer Garriga i Roca, el passatge dels Garrofers i l'avinguda de Dos Rius [Mare de Déu de Montserrat]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-44

Relació de coordenades dels pous 25 a 45

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-47

Esborrany de carta a la Junta de l'Hospital sobre sobre la inspecció dels pous de les mines

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-51/54

Plànol al voltant de la cruïlla entre els carrers del Telèfon [Varsòvia] i del Telègraf

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-18-58

"Plano de las edificaciones alrededor del Hospital"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-1-01

"Datos de las pendientes del terreno para la cerca"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-1-04

Vista panoràmica dels terrenys darrere de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-2-06

Croquis de jardins (solució primerenca) al plànol general dels hospitals reunits de la Santa Creu i Sant Pau

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-2-09

"Pabellón cirugía 1 piso. Fachada anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-19

Résultats 31 à 60 sur 3672