Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Pabellón de un piso. Fachada paseo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-22

"Pabellón de un piso. Fachada posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-25

"Pabellón de dos pisos. Fachada lateral Sud [sic]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-28

"Pabellón de dos pisos. Fachada Sud [sic]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-31

"Pabellón de dos pisos. Sección transversal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-4-33.2

"Fachada anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-5-39

"Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-5-41

Façana lateral

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-6-49

"Perspectiva general del proyecto"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-7-53.1

Planta de l'Hospital de Sant Pau dins el conjunt del projecte

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-7-55

"Hospital de San Pablo. Planta baja"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-02-7-58

Tancament de la plaça d'entrada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-002

"Primer piso"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-005

"Voltes dels cossos laterals. Croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-008

Planta soterrani acotada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-1-018

"Portas sòtanos cossos extrems"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-019

"Finestras cos central soterrani"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-021

"Porta soterrani cossos extrems. Fatxada posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-024

"Sòcols pilans i capitells interiors. Sòtanos, cos central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-027

"Finestras carrer Igualdad [Cartagena]. Planta de Sòtanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-031

"Voltas sòtanos cos central (Escala)"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-044.1

"Voltes passadís de l'escala [Planta, alçat i seccions]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-045

Motllures al voltant de les obertures al cos central del soterrani

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-047

"Calorífero [plantes i seccions]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-054

Peces que conformen els nervis de la volta del cos lateral del soterrani

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-056.2

Nervis de la volta del cos central del soterrani sota l'escala

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-059

"Planta baixa. Archs de la galeria"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-062

"Planta baixa [elements de pedra tova]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-065

"Planta baixa. Part de dintre dels archs de la Fda. pral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-068

Planta baixa. Volta i arc dels cossos extrems

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-070.2

Résultats 61 à 90 sur 3672