Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Arcs i columnes de la façana principal del cos central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-073

"Planta baixa. Inspecció malalts [arcs de la volta]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-076

"Pilans i salmers inspecció de malalts [plantes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-079.1

"Planta baixa. Escala al departament dels metxas [seccions]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-081

"Planta baixa. Escala principal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-084

"Planta baixa. Escala principal. Planta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-087

"Planta baixa. Escala principal. Fatxadas escala cosos laterals [alçats]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-090

"Planta baixa. Galeria cosos laterals [alçats]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-092

"Solució bona [de capitells i guardapols de l'escala]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-095

Rei. Front i perfil

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-101-2

Bisbe del s. SIV

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-101-5

"Colocació ferro en planta baixa"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-102.2

Escut de la façana del carrer Coello [St. Antoni M. Claret]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-105

Volta de la sala de comptadoria

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-116-1

"Finestra baixa del Archiu y Biblioteca"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-124

"Planta 1r pis. Finestras cosos extrems; Finestras WC i escala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-127

"Planta 1r pis. Finestra fda. posterior escala principal"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-130

"Planta 1r pis. Cos central. Fda. anterior [Finestrals]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-133

"Planta 1r pis. Portas y finestras interiors"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-136

"Planta 1r pis. Cosos extrems [dosserets de les escultures de la façana]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-139

Planta 1r pis. Arc de l'Arxiu

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-142

"Sala del Archiu. Interior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-145

Formes de la coberta de l'escala. Càlcul provisional

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-155.2

"2n pis. Finestras. Cosos laterals, fatxada posterior i anterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-158

"Planta 2n pis. Finestras cosos extrems. Fdas. anterior y posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-03-2-161

Cúpula de la sala de dia. Disposició de les teules

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-132-11

"[Pavelló] I-O"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-134-2

"[Pavelló] I-E"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-134-5

"Salas enfermos. IV-O, 1 pl. [Disposició de les rajoles als murs]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-135

Disposició de les rajoles als murs

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-1.2-143-2

Résultats 91 à 120 sur 3672