Affichage de 3672 résultats Objet numérique

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"Planta baixa. Sala de dia [columnes i barana]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-31

"Planta baixa. Finestras escala de cargol, llimpiesa, escala i cuineta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-32

"Cos posterior. Brana terrat"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-39

"Planta baixa. Finestras cap octogonal de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-40

Traceries i dosserets de la via central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-3-49

Planta baixa. Alçat de la sala de dia

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-04

Porta a la via central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-05

Plafons amb àngels, escuts de Barcelona i atributs de Sant Pau

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-10.1

Plafons amb àngels i l'escut de l'Hospital de Sant Pau

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-10.2

Fris de rajoles de l'interior del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-19

Fris de rajoles de l'interior del 1r pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-20

Cornisa o motllura

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-26

Angle de la porta a la via central

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-05-4-27

"Planta a la altura de las ventanas altas de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-04

"Planta de cubiertas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-05

"Finestra cos anterior. Fatxada N"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-13

"Finestras de la fatxada N i S. Cos posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-14

"Planta baixa. Finestra de cto. Metge"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-26

"Planta baixa. Sala de dia [columnes i barana]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-27

"Planta baixa. Capitells interior sala i Peanas chimeneas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-33.2

"Frontons Sala. Fdas. laterals"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-34

"Planta baixa. Portals fatxada posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-43

"Sala de dia. Ventilador superior; Dintel para aislamiento"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-1-45

"Planta de cimientos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-01

"Soterrani - Finestras y portas de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-12

"Lligadors de silleria-sillarejo. Contraforts. Planta soterrani. Sala de dia"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-13

"Finestras de la fatxada N i S. Cos posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-15

"Planta de sótanos. Faja de terminación del sillarejo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-22

"Planta baixa. Finestras de la sala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-23

"Finestras del sub-pabelló d'aislament"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-06-2-30

Résultats 151 à 180 sur 3672