S'estan mostrant 22 resultats Objecte digital

Obres fetes al Teatre. Comptes

Reconeixements de mestres de cases per obres al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-07

Correspondència dels administradors de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-10

“Comptes de obras en el teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-13

“Nota de jornales y demás empleado en las obras de restauración del Teatro principal“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-15

“Sobre cerrar los arcos del teatro inmediatos a la calle de dicho nombre“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-18

“Teatro principal“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-21

Compte per obres fetes al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-03

“Relación o tanteo prudencial que se ha echo del solar y casa de las comedias de esta ciudad de orden del excelentísio señor conde de Ricla“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-06

“Teatro. Gastos de remiendo“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-09

Establiment de terreny

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-12

“Convenios sobre el agua del teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-14

“Capitulació sobre lo preu fet de la pedra de picar necessària per las representacions“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-02

Documentació comptable sobre obres al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-05

Compte d'obres al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-08

“Contratas y cuentas de obras del teatro de Santa Cruz y sus anecsos, y relaciones de arquitectos“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-11

“Copias de las contratas para remitir al excelentísimo señor gobernador“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-17

Documentació comptable sobre obres al Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-20

“Capitulatió sobre la fàbrica del teatro de representar les comèdies se fa a la Rambla, tocant a mestre de cases“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-01

“Nota de las obras que se han de construhir en la casa de comèdias, mans y recaptes tocant a mestre de casas“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-04

“Proyecto-presupuesto para la restauración del Teatro principal“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-16

“Sobre las obras del escenario del Teatro principal, costeadas por mitad por esta administración y la impresa de dicho teatro“

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-19

Documentació comptable sobre obres al teatre de l'Hospital

CAT AHSCP 01-I.6-01.04-22