S'estan mostrant 163 resultats Objecte digital

Pavellons d'observació i d'operacions

"1er pis. Archs de la coberta dels cosos laterals"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-40

"1er pis. Coberta salas operacions. Pedido de viguetas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-79

"1er pis. Frontons Fdas. laterals, cornisa fdas. anterior i posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-50

"1er piso. Tribuna"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-81.1

"2 cinchos iguales al adjunto croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-39

"2on pis [Seccions]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-53

"2on pis. Distribució de portas interiors y de las voltas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-51

"2on pis. Fda. anterior y posterior [dosserets del coronament]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-78

"2on pis. Fda. anterior. Secció"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-47

"2on pis. Fda. posterior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-48

"2on pis. Finestra de la escala"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-41

"2on pis. Seccions"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-52.1

"2º piso. Un cincho según el adjunto croquis [pasillo posterior y sala]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-56

"2º piso. Un cincho según el adjunto croquis [pasillo]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-55

"Acometimiento de los albañales de los Pab. de Obsn. a la cloaca"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-02

"Cinchos inferior y superior"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-04

"Dipòsits aigua"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-12

"Dos cinchos según el adjunto croquis"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-13

"Escala composta de 11 grahons"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-42

"Escala y voltes del calorífero"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-1-03

"Escalas exteriors"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-33

"Escalas laterals"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-72

"Fachada lateral"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-2-03

"Fachada posterior" // Fachada lateral Nor." // "Fachada anterior" // "Fachada lateral Sur"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-03

"Faixa d'acabament de la planta baixa"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-32

"Faixa per acabar el sillarejo"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-21

"Fatxada de llevant i ponent"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-12

"Fatxadas anterior y posterior. Aros per els remates"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-80

"Fda. anterior [2n pis]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-45

"Fda. anterior. Escala composta de tres trams"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-43

Resultats 1 a 30 de 163