S'estan mostrant 32 resultats Objecte digital

Perfils topogràfics "transversals" [E-O] dels terrenys destinats a Hospitals reunits. Esborranys

Perfil 4

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-28

Perfil 5

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-29

Perfil B

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-23

Perfil B [14]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-13

Perfil C: Carrer Coello [St. Antoni M. Claret]

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-24

Perfil Carrer Catalunya [Sant Quintí] // Càlculs i petit dibuix

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-32/33

Perfil D: Carrer Casanovas

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-25

Perfil E

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-26

Perfil passeig longitudinal - A

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-22

Perfil transversal 10

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-09

Perfil transversal 11

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-10

Perfil transversal 12

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-11

Perfil transversal 13

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-12

Perfil transversal 15

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-14

Perfil transversal 16

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-15

Perfil transversal 17

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-16

Perfil transversal 18

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-17

Perfil transversal 19

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-18

Perfil transversal 20

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-19

Perfil transversal 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-02

Perfil transversal 4

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-03

Perfil transversal 5

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-04

Perfil transversal 6

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-05

Perfil transversal 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-06

Perfil transversal 8

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-07

Perfil transversal 9

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-08

Perfils 2 i 3

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-27

Perfils 21 i 22

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-20

Perfils 23, 24 i 25

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-21

Perfils 6 i 7

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-05-30

Resultats 1 a 30 de 32