S'estan mostrant 50 resultats Objecte digital

Plànols d'obra de detalls constructius i decoratius

"24 vigas de celosía"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-12

"C y F. [Cuina y Farmàcia] Finestras sòtanos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-2

"C y F. [Cuina y Farmàcia] Nota de pedra [planta soterranis]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-1

"Cocina y Farmacia [Entramado horizontal de viguetas]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-11.1

"Càlculs estàtics"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-08

"Entramat horitzontal format per biguetes de 100 mm"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-10.1

"Entramat horitzontal format per biguetes de 100 mm"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-10.2

"Entramat horitzontal format per biguetes de 80 mm"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-09.1

"Entramat horitzontal format per biguetes de 80 mm"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-09.2

"Fachada de la capilla de Sta. Marta. Barcelona"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-01

"Pedido nº 43 [Dos tirantes]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-13

"Pedra que ens falta"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-3

"Punts i galzes voltas planta Baixa Central"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-18

"[Rober i Comunitat.] Estat moviment de terres"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-05-3

Alçat i planta de la cara posterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-20-3

Alçat, planta i secció de la cara anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-20-2

Alçat, planta i secció de la cara lateral

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-20-4

Alçats de les cares anterior i posterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-20-1

Comanda de maons plantillats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-07-2

Comanda de pedra

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-06-4

Cuina i Farmàcia. Façana anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-04-4

Cuina i Farmàcia. Façana lateral exterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-04-5

Cuina i Farmàcia. Perfil i cotes topogràfics

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-05-1

Cuina i farmàcia. Finestres de la planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-16

Càlculs i esbós d'unió de les biguetes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-14

Façana de la capella de Sta. Marta // Planta de la façana

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-02

Peces per a la cúpula

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-07-1

Perfils i cotes topogràfics

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-05-2

Planta i secció d'un segment de cúpula

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-20-6

Porta no especificada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-5-24

Resultats 1 a 30 de 50