S'estan mostrant 42 resultats Objecte digital

Plànols d'obra de detalls constructius i decoratius

"Cuina y Roberia [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-17

"Economat y safreix [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-18

"Menjadors [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-12

"Ofices y entrada de servey [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-15

"Pas a la galeria [Secció longitudinal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-10

"Pas de les cuines y safreix [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-16

"Sala de juntes i d'actes i Oficina de Administració [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-11

"Tribuna Sala de dia [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-14

"Vestíbul i Sala de dia [Alçat desenvolupat]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-13

"Vestíbul y pas a la galeria [Secció longitudinal]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-09

Alçat i planta de la tanca d'entrada

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-39

Alçat i planta de les cornises del coronament

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-33

Alçat i planta de les cúpules secundàries del coronament

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-32

Alçat, secció i plantes de l'altar de la capella

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-38

Cos central. Alçat de la façana posterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-28

Cos central. Alçat de les façanes laterals

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-25

Cos central. Alçat i secció del 2n pis de la façana posterior de la capella

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-29

Cos central. Capella i escala principal. Modificació de la decoració de la capella. Secció

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-24

Cos central. Capella i escala principal. Planta 1r i 2n pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-23

Cos central. Capella i escala principal. Secció longitudinal per la galeria lateral

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-26

Cos central. Capella. Secció transversal

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-30

Cos central. Secció longitudinal per l'eix

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-27

Elements de pedra de la part alta de la façana

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-34

Façana anterior. Especejament d'elements decoratius de pedra

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-21

Façana anterior. Indicació d'elements decoratius de pedra "contractades i no fetes per en Minguell"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-37

Façana anterior. Indicació d'elements decoratius de pedra designats A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P i R

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-35

Façana posterior desenvolupada de la planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-19

Façana posterior. Indicació d'elements decoratius de pedra designats A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O i S

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-36

Façana posterior. Ornamentació dels ampits de la terrassa del primer pis

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-20

Planta baixa. Disposició dels cinyells de biguetes

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-12-2-04.1

Resultats 1 a 30 de 42