S'estan mostrant 218 resultats Objecte digital

Privilegis Reials, Documents Papals i Documents Particulars

Guiatge de Colom, canonge

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.2-01

“Successió del Ospl. als intestats mors sens fills“. Transcripció del privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-01

Transcripció del privilegi de successió de l'Hospital als intestats morts sense fills

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-01

“Nombramiento y atribuciones de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz (Escritura de fundación)“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-01

Comptes de l'any 1854

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C04-01

Reconeixement de feu

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C08-01

Indulgències

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-01

“Importe de las obras efectuadas y gastos hasta 31 de Agosto de 1925 para la construcción del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-01

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-01

Privilegi d'exempció de seguir l'exèrcit a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-01

Instància de l'Hospital a la reina Isabel II demanant la declaració d'aquest com de Beneficència Particular

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-01

Privilegi de franquesa de l'Hospital de Barcelona

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-01

Venda de censal mort

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-01

Privilegi d'edificar a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-01

Restitució dels oficis d'obrer major dels palaus i de drassaner reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.3-01

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Còpies de les sessions sobre l'obertura i la cancel·lació dels comptes al Banc d'Espanya

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-01

Intercanvi de correspondència entre la Diputació, la Junta Provincial de Beneficència i l'Administració de l'Hospital en referència a la concessió d'una subvenció

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-01

“Resumen de las cantidades invertidas hasta la fecha de 10 de Septiembre de 1925“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-02

Carta reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-02

Guiatge o salvaguarda de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-02

Privilegi d'enterrar a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.2-02

Establiment d'uns terrenys

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.3-02

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat, signada pels administradors de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-02

“Ley de 20 de junio de 1849 (Mo. Gobernación. T. 47 pág. 203). Beneficencia pública y privada“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-02

Comptes de l'any 1855

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C04-02

Venda de censal mort

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C07-02

Privilegi dels esclaus malalts de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.1-02

Indulgències de l'Hospital de Bernat Marcús

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.2-02

Nomenament de veguer i batlle de Cervera

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.3-02

Resultats 1 a 30 de 218