Fons 01 - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Aprenentatge dels expòsit... Lliurances destinades al ... “Decret a favor del Hospi... “Real Cedula de S.M.y Sef... “Real Cédula de S.M. por ... “Real Provisión del Supre... Esborrany demanant Indult... “Ordinacions per lo conve... “Constitucions del Hospit... “Addicions a las Constitu...
Résultats 1 à 10 sur 3696 Afficher tout

Zone d'identification

Code de référence

CAT AHSCP 01

Intitulé

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Date(s)

  • s. XIII a XX (Production)
  • s. XV a XX (Accumulation)

Niveau de description

Fons

Importance matérielle et support

420 m aprox., paper i pergamí

Zone du contexte

Nom du producteur

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Since 1401)

Histoire administrative

L'Hospital de la Santa Creu es funda el 1401 per la fusió de sis petits hospitals de la ciutat de Barcelona dependents del Capítol catedralici o del Consell de Cent. El regeix una “Molt Il·lustre Administració“ formada per dos canonges en representació de la Catedral i dos consellers en representació de la Ciutat. La seva seu es basteix durant el segle XV, un edifici gòtic al Raval de Barcelona.
El 1901 l'Hospital arriba a un acord amb els marmessors de Pau Gil, el qual havia instituït un llegat per a la construcció d'un hopital a Barcelona sota l'advocació de Sant Pau. A conseqüència d'aquest acord, el 1914 l'Hospital de la Santa Creu incorpora el nou hospital i passa a anomenar-se Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El 1922 es completa el seu trasllat a l'emplaçament de Sant Pau i deixa completament l'edifici gòtic, on s'ha allotjat durant més de cinc segles. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'inaugura oficialment el 1930.
A partir del 1991 es succeeixen els canvis institucionals més significatius: s'incorporen dos representants de la Generalitat a la Molt Il·lustre Administració, i es creen sengles fundacions a l'Hospital per a la gestió assistencial i històrico-patrimonial respectivament.

Histoire archivistique

Les primeres notícies sobre l’existència d’un arxiver a l'Hospital de la Santa Creu daten del 1596. Tot i així, a l’antic Hospital es conserva una inscripció del segle XV indicant l'entrada a l'arxiu.
El 1919 l’Institut d’Estudis Catalans adquireix una part del fons, que es diposita a la Biblioteca de Catalunya; des de llavors el fons de l’Hospital de la Santa Creu està repartit entre les dues institucions.
El 1967 es constitueix el departament d'Arxiu i s'inicia la tasca d'ordenació i descripció sistemàtica de tot el fons.

Modalités d'entrée

El fons és conservat per la institució productora.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

El fons consisteix en la documentació generada per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de la seva fundació el 1401. A més de la vessant assistencial, inclou la gestió del personal, dels recursos, del patrimoni, del govern i dels afers jurídics.
Inclou els subfons d'antics hospitals (hospitals anteriors a la fundació de Santa Creu que seguiren funcionant de forma autònoma) i d'altres establiments filials fundats posteriorment, singularment l'Institut Mental (1885-1987) i el Teatre (1603-1918). També inclou el subfons de l'Hospital General de Catalunya (1936-1939), nom amb el que es conegué l'Hospital en ser incautat per la Generalitat durant la Guerra Civil.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

La documentació serà de lliure accés passats 100 anys a partir de la data de la
seva producció.
En el cas de presència de dades personals, s'aplicarà la legislació pertinent.

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

CAT BC AH Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Terreu-Salmerón

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression

setembre 2014

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

La pròpia documentació

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation